Strasburgo, l’eurodeputata Donato: a Trieste diritti umani calpestati
Italia